image

Servicii Elsaco ESCo.

Oferim o gamă largă de servicii specifice pieței de energie.

1. Cercetare

Discuția inițială. Identificarea problemelor și analiza completă a industriei.

2. Dezvoltare

Dezvoltarea proiectului și analize complexe ale necesităților clienților.

3. Livrare

Livrarea completă și la termen. Recepția proiectului de beneficiar.

Audit energetic.

Auditul energetic reprezintă principalul instrument prin care o companie îşi poate identifica consumurile energetice şi evoluţia lor în timp, raportate la producţia din subunităţile consumatoare analizate. El reprezintă documentul principal de care orice companie consumatoare de energie trebuie să dispună în vederea stabilirii unui plan de măsuri de creştere a eficienţei energetice.

Succesul dovedit prin numărul mare de audituri și bilanțuri realizate, plasează Elsaco ESCO pe o poziție onorantă de lider al pieței pe acest segment de activitate. Printre clienții care au avut încredere în noi se numără: Betty Ice, Avicarvil, Kandia Dulce, Rafinăria Pancevo Serbia, Romgaz, Deutek, Chimcomplex Borzești, Timken, Uzina Mecanică Cugir II, Electroalfa, Vrancart, Recon, Straco, Municipiul Botoșani, Compania de Apă Vital Baia Mare, Apavital Iași, Compania de Apă Brașov, Compania de Apă Buzău, Modern Calor Botoșani, Termocentrale Oradea, RAGCL Pașcani, Complexul West Gate Business Park București, Mall-urile Galeria, Pensiunea El-Quatro, Complexul Rezidențial Rose Garden București, Complexul Rezidențial FeliCity București ș.a.

image

Analize complexe

Lucrăm cu un numar mare de industrii și livrăm analize complete, strategii pentru dezvoltare precum și diverse studii de fezabilitate. Venim cu o experiență de peste 5 ani in domeniu.

Bilanț sisteme de alimentare cu apă potabilă

Bilanțurile realizate de compania noastră sunt destinate să răspundă nevoii Companiilor de alimentare cu apă potabilă de cunoaștere a pierderilor volumetrice, la nivel de valori anuale, precum și a pierderilor tehnologice. Lucrarea este de o complexitate deosebită, gestionând un volum imens de date necesare pentru a cuantifica cu precizie performanța sistemelor analizate. Lucrările se depun ulterior la ANRSC pentru obținerea avizelor în ceea ce privește nivelul acceptat al pierderilor de apă, document fundamental în obținerea tarifului pentru furnizare apă potabilă către populație și instituții.

Bilanț sisteme de alimentare centralizată cu căldură

Bilanțurile sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică sunt realizate cu scopul de a identifica și cuantifica pierderile de căldură la nivelul tuturor componentelor: transport, puncte termice și distribuție. Lucrările conțin atât o analiză a valorilor reale ale pierderilor, cât și determinare a pierderilor tehnologice, admisibile, în condițiile de sarcină termică reală. Modelul de calcul este validat de numeroasele avize ANRSC obținute pentru lucrările noastre, documente indispensabile pentru stabilirea tarifului de furnizare a agentului termic către populație și instituții.

Studii de fezabilitate

Conform HG 907/2016, Studiul de fezabilitate reprezintă documentul central care stabilește dacă o investiție poate să fie finanțată sau nu, precum și condițiile în care afacerea gândită devine eficientă din punct de vedere economic. Fie că se discută de o sursă de finanțare de tip bancar sau, din contră, dacă avem de a face cu o finanțare publică nerambursabilă, studiile de fezabilitate realizate de echipa noastră urmăresc analiza proiectelor de investiții în domeniul energetic pentru cele mai diverse cazuri: surse noi de energie electrică și termică, rețele de transport și distribuție energie, echipamente și soluții pentru consumul eficient al energiei, sisteme de monitorizare a consumurilor de energie, surse regenerabile.

Strategii de alimentare cu energie termică a localităților

O bună parte din sistemele actuale de alimentare centralizată cu energie termică din localitățile din România întâmpină probleme în a presta un serviciu eficient din punct de vedere tehnic și economic. Strategiile de alimentare cu căldură sunt menite să analizeze toate soluțiile tehnic posibile pentru eficientizarea activității de alimentare cu energie termică, în condițiile actuale și de perspectivă privind consumul clădirilor și al spațiilor comerciale și industriale. Lucrările realizate de echipa noastră reprezintă documente pe baza cărora autoritățile locale își fundamentează deciziile legate de serviciul public de alimentare cu căldură, de sursele de finanțare care vor fi accesate, de zonele unitare și de structura rețelelor de transport și distribuție a energiei termice.

image

Due Diligence tehnic

Termenul „Due Diligence" descrie investigarea, examinarea şi analiza atentă, sistematică și detaliată a informaţiilor legate de o investiție, o preluare sau un participant la o fuziune. Analiza depășește cu mult granițele unui audit standard. În cazul unui Due Diligence tehnic, asistenţa pe care o oferim include în mod specific următoarele activități:

  • Analiza situației tehnice și financiare.
  • Evaluarea tehologică și operațională a investiției.
  • Analiza veniturilor din vânzări și a marjelor în funcție de sectoarele în care activează compania.
  • Verificarea calității planificării integrate.
  • Determinarea situațiilor tehnologice și de piață care împiedică încheierea unei tranzacţii.
  • Analiza fluxurilor materiale și energetice în vederea identificării generatorilor de valoare esenţiali, a factorilor determinanţi ai succesului precum şi a factorilor de risc.
  • Evaluarea afacerii.
  • Asistenţă în vederea stabilirii şi negocierii preţului tranzacţiei.
image

Servicii energetice de operare


Exploatarea economică și în siguranță a instalațiilor este un factor de primă importanță pentru dezvoltarea durabilă. Fie că este vorba de unități industriale sau infrastructură energetică urbană, acționăm întotdeauna în conformitate cu cele mai stricte standarde de sănătate și securitate a muncii, de mediu și de eficiență energetică.

Echipele noastre de specialiști asigură fiabilitatea, predictibilitatea și stabilitatea operațiunilor care ne sunt delegate de către clienți, cu garanția îndeplinirii criteriilor de performanță și în limita bugetului stabilit. Experiența cumulată a grupului Elsaco ne permite să abordăm o gamă extinsă de servicii pe tot lanțul valoric, de la operarea efectivă a instalațiilor, la relația cu autoritățile, la relațiile comerciale cu beneficiarii și furnizorii.

Proiecte tip ESCO


Pe baza auditurilor energetice identificăm situații în care ne implicăm direct în calitate de furnizori de energie pe termen mediu și lung. Garanțiile noastre acoperă stabilitatea prețurilor la energie, riscurile de piață și climă, indiferent dacă energia este produsă în instalațiile proprii sau ale clientului.

Beneficiile realizate prin creșterea eficienței energetice sunt partajate în mod transparent cu beneficiarii. La terminarea contractului, beneficiari au posibilitatea de a opta pentru continuarea acestuia la prețuri renegociate sau pentru preluarea instalațiilor din proprietatea ESCo la valoarea de utilizare.

image